Informacja Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni Państwo,

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

  1. mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
  2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

Dane kontaktowe Rachmistrzów Spisowych w PSR 2020

Identyfikator oraz Numery telefonów Rachmistrzów Gminy Karczmiska

Nazwisko Imię Identyfikator Telefon
Rachmistrza
Kod do
oddzwonienia*
Grzegorz M. 0612032/1/00089 571 503 533 3533
Joanna G. 0612032/1/00102 571 503 378 3378
Ilona B. 0612032/1/00131 571 502 142 2142

*Kod do oddzwonienia – jeżeli rolnik zamiast na bezpośredni numer rachmistrza oddzwoniłby na nr 22 666 66 62, to żeby połączyć się z odpowiednim rachmistrzem należałoby wpisać ten kod.

Więcej o: Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!

Powszechny Spis Rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Powszechny Spis Rolny prowadzany jest metodami:

  • samospisu przez telefon, w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego lub dzwoniąc na infolinię spisową tel. 22 279 99 99,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z dostępnego stanowiska komputerowego w Urzędzie Gminy Karczmiskach, w godzinach pracy Urzędu.

Przez infolinię spisową można się spisać od 16 września do 30 listopada 2020r.

Rachmistrzowie terenowi skontaktują się z rolnikami telefonicznie lub bezpośrednie. W Gminie Karczmiska prace spisowe będzie prowadziło 3 rachmistrzów, którzy w teren wyruszą od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/, pod numerem telefonu infolinii: 22 22 279 99 99, jak również w Gminnym Biurze Spisowym.

Powszechny Spis Rolny 2020

SPIS ROLNY przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 R., WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 R.

UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM JEST OBOWIĄZKOWY, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Więcej “Powszechny Spis Rolny 2020”

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Karczmiska

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Karczmiska
Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska

z dopiskiem: “Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”
(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]