Więcej o: Dystrybucja maseczek dla mieszkańców gminy Karczmiska

Dystrybucja maseczek dla mieszkańców gminy Karczmiska

Dystrybucja maseczek

Gmina Karczmiska otrzymała maseczki chirurgiczne z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
W dniu 03.02.2022 r. zostały one przekazane sołtysom celem dystrybucji wśród mieszkańców sołectw na potrzeby walki z COVID-19.
Mieszkańcy Karczmisk  Pierwszych i Karczmisk Drugich maja możliwość odbioru maseczek osobiści w urzędzie.

Więcej o: Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

OGŁOSZENIE!!

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza Mieszkańców do zgłoszenia propozycji wykorzystania nagrody (1 mln zł) jaką otrzymaliśmy z tytułu zwycięstwa w konkursie „Rosnąca odporność”.

Przy formułowaniu propozycji należy uwzględnić  to, iż środki muszą być przeznaczone na cel publiczny związany z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Termin zgłaszania propozycji upływa z dniem 23 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

Udział w ankiecie nie wymaga logowania.

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

Szczepieniobus w Gminie Karczmiska

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że w dniu 6 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00 na placu przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury będzie Mobilny Punkt Szczepień – SZCZEPIENIOBUS.

Osoby zainteresowane będą mogły zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.

Wszystkich chętnych zapraszam do zaszczepienia się.

harmonogram działania szczepipeniobusa w powiecie opolskim

Dystrybucja masek ochronnych

Gmina Karczmiska otrzymała maseczki chirurgiczne z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
W dniu 24.05.2021 r. zostały one przekazane sołtysom celem dystrybucji wśród mieszkańców sołectw na potrzeby walki z COVID-19.

   Wójt Gminy

Janusz Goliszek

x

Więcej o: Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19

Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID -19 W GMINIE KARCZMISKA

W Gminie Karczmiska został utworzony punkt informacyjny dotyczący szczepienia mieszkańców przeciw COVID -19. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy ( www.karczmiska.pl ) pod nr tel.: 781 370 355

  • Od 15 stycznia rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
  • Od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
  • 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

W Gminie Karczmiska szczepienia realizuje „PANACEUM” s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego, 24-310 Karczmiska, Karczmiska Drugie, ul. Starowiejska 28, Tel.: 81 828 70 45; 882 708 366;

www.panaceumkarczmiska.pl

Od 13 stycznia pracownicy  „PANACEUM” s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach wykonują telefony do każdego seniora z informacją o szczepieniu przeciwko Covid i rejestrują chętnych na szczepienia.

 

Zmiana godzin pracy Urzędu

KOMUNIKAT!

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska.

Informuję, że od 21 grudnia powracamy

do tradycyjnych godzin pracy urzędu, tj.

od 7:00 do 15:00

 we wtorek od 8:00 do 16:00

z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń
i przepisów sanitarnych.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek

Realizacja programu Zdalna Szkoła+

Kolejna transza sprzętu dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Macieja Rataja w Karczmiskach

W dniu 22 października 2020 r. Wójt Gminy Karczmiska przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Karczmiskach w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w systemie kształcenia zdalnego” drugą transzę sprzętu tj.: 20 szt. laptopów z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi. Sprzęt będzie służył do kształcenia zdalnego uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Wartość sprzętu z ubezpieczeniem to – 53 028,17 .
Należy nadmienić, że jest to kolejna transza sprzętu przekazanego tej placówce w b.r.

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” w maju i sierpniu b.r. Wójt Gminy przekazał 19 szt. laptopów z oprogramowaniem, zestawami słuchawkowymi i ubezpieczeniem dla Szkoły Podstawowej o wartości – 59 854,84 zł.
Łącznie w 2020 r. placówka w Karczmiskach została doposażona (w ramach 2 grantów otrzymanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w 39 szt. nowego sprzętu komputerowego do systemu kształcenia zdalnego uczniów o łącznej wartości – 112 883,01 zł.

Sławomir Goliszek

 

Sprzęt został sfinansowany w ramach projektów grantowych: pn. „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+  – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowoś-ciach”.

Komunikat Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach

Zamknięcie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach
od 9 do 29 listopada 2020 roku

 Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie:

  • udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
  • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

 

W związku z powyższym informujemy, że

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach
zostaje zamknięta dla Czytelników
od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku.

 

Do końca listopada zostają odwołane wszystkie zajęcia organizowane przez naszą instytucję.

O ewentualnym przedłużeniu okresu zamknięcia poinformujemy w osobnym komunikacie.

Pracownicy GBiDK  pozostają z Czytelnikami i Użytkownikami w kontakcie telefonicznym oraz mailowym. Istnieje możliwość realizacji usługi ”Książka na telefon”.

Tel.  81 8287069 ;  e-mail: gbidk.karczmiska@interia.pl

Działania te mają na celu ograniczenie zachorowań na COVID-19

Osoby, które zechcą przekazać książki do Akcji ,,Przerwa na wspólne czytanie”, kartony na książki będą wystawione przed wejściem do budynku GBiDK(Pałac) ul. Centralna 6. w godzinach  8.00-16.00
Zachęcamy do uczestnictwa w AKCJI KINDER MLECZNA KANAPKA
,,PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE”

Ogłoszenie KRUS

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Opolu Lubelskim.

W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. *

W miarę możliwości prosimy o kontakt z jednostką poprzez:

– portal eKRUS.gov.pl,

– wrzutnię na dokumenty,

– profil zaufany e-PUAP,

– telefon nr: (81) 827-20-51,

– pocztę elektroniczną: opolelubelskie@krus.gov.pl

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty.  

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.                                   

* Ograniczenie nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w  urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innych sytuacji prawnie dopuszczalnych.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 1 listopada 2020 r.

Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 02.11.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. zajęcia w: Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach –  grupa 3 latki Karczmiska, grupa 3-4 latki Karczmiska; grupa 4 latki, grupa 6 latki B1 (grupa Pani Doroty Adamczyk i Anny Tracz) Karczmiska.

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Przyczyną czasowego zawieszenia zajęć jest potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 nauczyciela Zespołu Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach.

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Apel Wojewody Lubelskiego

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego.
Dziękując za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby, wyrażam nadzieję, że wspólnie prowadzone działania informacyjne pozwolą w jak najkrótszym czasie pozyskać kadry niezbędne dla funkcjonowania ww. szpitala, a co za tym idzie, podjąć skuteczną walkę z epidemią SARS-CoV-2 w naszym województwie.

Wojewoda Lubelski
/-/
Lech Sprawka

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 27.10.2020 r.

 

Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 28.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r. zajęcia w:

  • Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach – 2 grupy 6 latków Karczmiska, grupa 3-5 latki Głusko;
  • Zespole Szkół w Karczmiskach Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach – IIA;
  • Zespole Szkół w Karczmiskach Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach Szkoła Filialna w Głusku – IC, IIIC.

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Przyczyną czasowego zawieszenia zajęć jest potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 dwóch nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach.

 

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach