Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach

Powstało w 1930 r. Po wojnie odrodziło się w latach 50-tych. Był to czas szczególnej aktywności i organizowania kursów doskonalenia zawodowego. Panie prowadziły m.in. kursy gotowania, pieczenia, kursy masarskie i robótek ręcznych, ale także chowu cieląt, wychowalnię piskląt, rozsadę warzyw. W latach 70-tych powstał zespół śpiewaczy.
„W najowocniejszych latach działalności – tj. w latach osiemdziesiątych XX w. koło liczyło 122 członkinie”. Tradycje są dalej kultywowane. Panie uczestniczą w dożynkach, festynach kulturalnych, przygotowują poczęstunek na wystawy malarskie i wernisaże. Organizują też spotkania opłatkowo-noworoczne i wyjazdy do kina.
Ostatnie lata to szczególne osiągnięcia i sukcesy KGW. Panie zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia na festynach i konkursach. W 2014 r. na listę produktów tradycyjnych zostały wpisane „Karczmiskie pierogi z bobru”, które stanowią sztandarową potrawę z Karczmisk.
Koło gospodyń wiejskich w Karczmiskach