Hala Sportowa w Karczmiskach

Hala Sportowa w Karczmiskach

Administrator Hali Dokumenty
Gminna Biblioteka i Dom Kultury

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 6
24-310 Karczmiska

tel.: 81 828 70 69

e-mail:
gbidk.karczmiska@interia.pl

NIP: 7171830605
Regon: 360384929

Nr konta bankowego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy Opole Lubelskie o/ Karczmiska

2387340008004002882000001


Główne parametry techniczne Hali Sportowej:

Budynek: 60 x 25 x 12 m

Arena: 44 x 24 m z możliwością podziału:

boisko główne (piłka ręczna) – 40 x 20 m

boisko główne (koszykówka) – 15 x 28 m

3 boiska treningowe, 3 boiska do siatkówki – 9 x 18 m

Widownia na 260 miejsc.


Hala sportowa składa się z części sportowej oraz socjalnej, które są zamknięte w jednej bryle na planie prostokąta.

Wymiary całego budynku:
długość – 60 m, szerokość – 24,84 m, wysokość – 11,94 m, kubatura – 16306,80 m3. Budynek jest połączony z budynkiem byłego Publicznego Gimnazjum łącznikiem dwukondygnacyjnym.

Część socjalna stanowi przedłużenie części sportowej.
Obiekt zaprojektowano i wykonano jako niepodpiwniczony i dwukondygnacyjny. Na parterze budynku znajdują się: węzeł sanitarny, w tym dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia WC, szatnie, natryski, pokój trenerów, pomieszczenie techniczne, gospodarcze, magazyn, korytarz; na piętrze – widownia, pomieszczenia WC, sala fitness, szatnie, natryski.

Główną część obiektu stanowi jednokondygnacyjna część sportowa z dachem łukowym, z następującymi elementami:

1. arena – 44,30 m x 24,00 m, na której zlokalizowane są następujące boiska:

  •  boisko główne do piłki ręcznej – 40m x 20 m
  •  boisko główne do koszykówki – 15m x 28 m,
  •  3 boiska treningowe do koszykówki,
  •  3 boiska do siatkówki – 9m x 18 m,

2. unoszone kurtyny, które pozwalają podzielić salę na trzy części,
3. widownia rozsuwana na parterze – 144 miejsc,
4. widownia stała na piętrze – 76 miejsc.

Hala sportowa w pełni umożliwia organizację zajęć wychowania fizycznego bezpośrednio dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Karczmiskach, do którego uczęszcza 669 osób, a także dla pozostałej młodzieży z terenu całej gminy w przypadku organizowania zawodów.

Poza czasem przeznaczonym na zajęcia szkolne hala jest udostępniana klubom sportowym, osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.