Nabór uczestników do programu “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa”
– edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 44 880,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 44 880,00 zł.

Przewidywany okres realizacji Programu kwiecień 2023 r. – grudzień 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach