Ogłoszenie o naborze – Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach

OGŁOSZENIE
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Główny Księgowy

Numer ewidencyjny naboru: OPS.111.2.2023
Data publikacji ogłoszenia: 14.03.2023 r.
Termin składania ofert: 27.03.2023 r.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej OPS Karczmiska