Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2023 r. do konkursu ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2023 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

        Wójt Gminy

                                                                                                              Janusz Goliszek