Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Karczmiska dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. w formie:

1. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania konsultacyjnego umożliwiającego wyrażenie opinii oraz zebrania uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Karczmiska. Spotkanie odbędzie się dnia 22 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach.

3. Zbierania uwag ustnych. Uwagi ustne można zgłaszać w pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy Karczmiska w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentami opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

  1. Formularz konsultacji społecznych.
  2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.
  3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.