Ogłoszenie ZGK Karczmiska

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach informuje, iż od dnia 06.02.2023 r. nastąpi zmiana na stanowisku inkasenta dokonującego odczytów liczników wody i odprowadzania ścieków. Inkasent upoważniony jest do odczytu wodomierzy, wystawiania faktur i poboru opłat. Inkasent dysponuje również stosownym upoważnieniem. W związku z powyższym obowiązkiem każdego odbiorcy jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Prezes Zarządu
Mariusz Bigos