Komunikat ZGK Karczmiska w sprawie inwentaryzacji

K O M U N I K A T

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach uprzejmie informuje, iż w dniach od 6 do 14 lutego 2023 r. w miejscowości Karczmiska Drugie (ul. Starowiejska, ul. Wesoła, ul. Wygon, ul. Krótka, ul. Rejtmanówka, ul. Folwark, ul. Polna, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, ul. Lubelska, ul. Wawrzyńca, ul. Kościelna), będzie przeprowadzana inwentaryzacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz kompostowników na terenie Gminy Karczmiska.

Czynności spisowych dokonywać będą upoważnieni pracownicy Spółki w godzinach od 7.00 do 18.00.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia czynności spisowych.