VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach

14 stycznia 2023 roku odbył się VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach. Organizatorami imprezy byli: Gmina Karczmiska, Zespół Szkół i Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach (GBiDK).

Od kilkunastu lat w Karczmiskach organizowany jest Festiwal Kolęd i Pastorałek. Od 2017 roku impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Karczmiska. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji narodowych, prezentacja dorobku artystycznego chórów, popularyzacja śpiewania i grania polskich kolęd i pastorałek, popularyzacja tradycji kolędowania, promowanie placówek wspierających rozwój działalności artystycznej.

Do Karczmisk przyjechało ponad 800 uczestników. Podczas jednodniowego przeglądu obejrzeliśmy występ 20 chórów, 6 zespołów wokalnych, 2 zespoły wokalno – instrumentalne i jeden zespół instrumentalny, 2 zespoły integracyjne.

Słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem Jury, który pracował w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Nowak, dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, dr Kinga Strycharz-Bogacz, mgr Agnieszka Szarpak, mgr Agnieszka Mroczkowska. Jury dokonała oceny i wytypowała zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. W zależności od ilości uzyskanych punktów były to dyplomy: złote, srebrne lub brązowe. Nagrodę publiczności otrzymał chór „Dmuchawce” ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach, nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie kolędy polskiej chór „Szczygiełki Fenix” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej oraz nagrodę Grand Prix otrzymał chór „Szczygiełki Fenix”
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej (szczegółowe wyniki festiwalu na stronie internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach).

Gratulujemy wszystkim wykonawcom bez wyjątku.

Słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem Organizatorów w szczególności Pani Ewy Nowaczek – Dyrektora GBiDK wraz z pracownikami, Pana Piotra Długosza – Dyrektora Zespołu Szkół wraz z pracownikami oraz pomysłodawcę i zarazem dyrektora artystycznego całego przedsięwzięcia Panią Anżelę Kwiatkowską.

Słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem Koła Gospodyń Wiejskich „Bez Granic” z Karczmisk za znakomity występ pozakonkursowy z przedstawieniem „Szczodroki”.

Słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem Rodziców za przygotowanie „zaplecza” festiwalu z wieloma stanowiskami umilającymi uczestnikom całodniowy pobyt.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska