XLVI sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 12 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Karczmiska.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska w 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska na rok 2023.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski i komunikaty.
  9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek