Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu do dnia 31 stycznia 2023 r.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

  • gotówką w kasie Urzędu Gminy
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
    P.B.S Opole Lubelskie O/Karczmiska Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Informacje o wysokości opłat uzyskają Państwo w pok.38, tel. 81 828 70 26

Załącznik:
Oświadczenie roczne – wartość sprzedaży napojów alkoholowych