Obchody 104. rocznicy odzyskania Niepodległości w Gminie Karczmiska

Obchody odzyskania Niepodległości w Gminie Karczmiska w b.r. zostały podzielone na dwie części. W pierwszej z nich – 10 listopada 2022 r. w Zespole Szkół w Karczmiskach odbyła się uroczysta akademia „Dla Niepodległej”. Wystąpił m.in. chór „Dmuchawce” a uczniowie zaprezentowali układ taneczny z szarfami pt. „Flaga Polski”. Oprócz społeczności szkolnej w uroczystościach udział Janusz Goliszek – Wójt Gminy oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych i instytucji gminnych. W przemówieniu Wójt Gminy złożył zebranym i mieszkańcom Gminy życzenia z okazji 104 rocznicy Narodowego Święta. Ponadto wymienił „ojców polskiej niepodległości”, oraz imiona i nazwiska mieszkańców Karczmisk, którzy zginęli w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. upamiętnionych na pomniku na Placu Niepodległości w Karczmiskach.

Druga część uroczystości rozpoczęła się 11 listopada 2022 r. na Placu Niepodległości. Przed pomnikiem bohaterskich mieszkańców Karczmisk poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny zgromadziła się społeczność lokalna. Obchody roku bieżącego miały dodatkową oprawę. Na początku odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi na maszt z odegraniem hymnu państwowego. Ma to związek z tym, że w 2022 r. Gmina Karczmiska realizowała zadanie pn. “Pod biało-czerwoną – zakup masztu z flagą oraz jego instalacja”, które zostało sfinansowane w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 8 tys. zł oraz zapewniła wkład własny w wysokości 1290 zł. Obok masztu została zamontowana pamiątkowa tabliczka. Następnie Janusz Goliszek – Wójt Gminy, Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy i pozostali uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych z terenu Gminy złożyli wiązanki i zapalili znicze przed pomnikiem.

Z kolei o godz. 10.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Karczmiskach rozpoczęła się koncelebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny, kombatantów i ich rodzin z udziałem parafian i pocztów sztandarowych. Mszę sprawował ks. proboszcz Jarosław Waś i ks. wikariusz Krzysztof Chruścicki. Oprawę Mszy uświetnił chór „Corda Cantando” pod dyrekcją p. Ewy Resztak. Na zakończenie w kościele chór wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych i dodatkowo tego dnia zaprezentował się dla mieszkańców Nałęczowa.

W ramach uroczystości gminnych odzyskania niepodległości Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach zorganizowała turniej szachowy, w wersji online pt. „Arena Niepodległości”.