Informacje w sprawie Dodatku Węglowego i sprzedaży węgla

ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ

Szanowni Państwo,

Gmina Karczmiska, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla.

Serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy do składania wniosków na zakup opału. Jednocześnie przypominam, że do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (groszek i orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach:

  • do 1,5 tony w pierwszym terminie do 31 grudnia 2022 r.
  • oraz do 1,5 tony w drugim terminie od 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/t

DODATEK WĘGLOWY- wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2022 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego.

Najważniejsze zmiany dotyczą ilości przyznanych dodatków na jeden adres oraz  konieczności dokonywania wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W związku z powyższym osoby, które:

  • otrzymały decyzje odmowne z powodu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia
    11 sierpnia 2022 r.,
  • pod jednym adresem prowadzą więcej niż jedno gospodarstwo domowe w odrębnych lokalach i do dnia 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu dla tych gospodarstw domowych.

MOGĄ PONOWNIE SKŁADAĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY

 W wyżej wymienionych sytuacjach organ ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 15e niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Wnioski przyjmowane są w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Karczmiska

 

Więcej informacji uzyskać mogą Państwo u pracowników Urzędu Gminy:

Dodatek węglowy

  1. Anna Gawryl, pok. 10, 81 828 70 26 wew. 121
  2. Agnieszka Doraczyńska, pok. 38, 81 828 70 26 wew. 113

Zakup węgla

Mirosław Statek, pok. 1 (USC),  81 828 70 26 wew. 112