SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że prowadzimy wstępne prace nad uruchomieniem sprzedaży węgla przez Gminę Karczmiska. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla osobiście w Urzędzie Gminy – zgłoszenia przyjmuje Pan Mirosław Statek (USC) lub telefonicznie: 81 828-70-26 wew. 112.

Informujemy, że ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe jest w fazie procedowania przez Sejm, Senat i Pana Prezydenta. Czekamy na poznanie ostatecznych zapisów przedmiotowej ustawy. Będziemy śledzić prace ustawodawcy i niezwłocznie poinformujemy Państwa o ich zakończeniu. Dodam, że w chwili obecnej intensywnie poszukujemy dobrych rozwiązań umożliwiających zrealizowanie zapisów ustawowych dotyczących zakupu węgla po preferencyjnych cenach.

Ustawodawca określił, że prawo do zakupu węgla po cenach preferencyjnych mają osoby uprawnione do dodatku węglowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska