Konsultacje społeczne projektów uchwał

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Projektów uchwał w sprawie:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach,
2) zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 26 października do 4 listopada 2022 r.      

Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i wniosków w trybie zapytania ankietowego (formularza konsultacji) w formie elektronicznej

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu Uchwały na formularzu konsultacji – stanowiącym załączniki do ogłoszenia na adres mailowy:   sekretariat@poczta.karczmiska.pl.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Karczmiska do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

       Wójt Gminy

                                                                                                                                        Janusz Goliszek

Załączniki:

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach i w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach,

Formularze konsultacyjne (wersje edytowalne).

 Materiały dostępne są też na stronie www.karczmiska.pl, BIP (zakładka konsultacje społeczne) i w Urzędzie Gminy Karczmiska – pokój 37.