Dar Pana Mariana Adamczyka

Szanowni Mieszkańcy!!!

Pragnę poinformować, że 14 października 2022 roku została podpisana UMOWA DAROWIZNY pomiędzy Panem Marianem Adamczykiem, a Gminą Karczmiska. Pan Marian Adamczyk obdarował Gminę Karczmiska Dziełem w postaci 68 obrazów.
Łączną kwota Dzieła wynosi 125 000,00 zł.

Obrazy autorstwa Pana Mariana Adamczyka prezentowane są w Sali Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach i stanowią stałą ekspozycję. Z ogromną wdzięcznością przyjmujemy dar od Honorowego Obywatela Karczmisk Pana Mariana Adamczyka. Niewątpliwie darowana część Jego Twórczości w sposób namacalny kształtuje wrażliwość artystyczną pokoleń Mieszkańców Gminy Karczmiska.

                                                           Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska