Komunikat w sprawie inwentaryzacji


K O M U N I K A T

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż od miesiąca października 2022 r. będzie przeprowadzana inwentaryzacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz kompostowników na terenie Gminy Karczmiska. Czynności  spisowych dokonywać będą upoważnieni pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia czynności spisowych.