Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku ze zbliżającym się upływem terminu załatwienia spraw dotyczących wypłaty dodatku węglowego pragnę poinformować, iż Gmina Karczmiska nie otrzymała jeszcze środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych od Wojewody Lubelskiego.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na którego realizację Gmina Karczmiska otrzymuje środki z budżetu państwa. Do momentu wpływu tych środków do budżetu gminy realizacja świadczenia jest niemożliwa.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska