XLII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 26 lipca 2022 r. (wtorek) o godzinie 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej przyjęcia dzieci do przedszkola w Karczmiskach, niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Karczmiska od Powiatu Opolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
  6. Wolne wnioski i komunikaty.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek