Harmonogram dostaw wody pitnej beczkowozami

Komunikat dotyczący dostawy wody pitnej dla mieszkańców

Wolicy, Wolicy Kolonii, Głuska Małego, Głuska Dużego, Głuska Dużego Kolonii, Chodlika, Bielska, Rozalina, Kazimierzowa, Woli Rudzkiej i Pomorza

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach uprzejmie informuje, iż od dnia 15.07.2022 r. woda dla mieszkańców w/w miejscowości dostarczana będzie w następujący sposób:

  1. Rozalin przy Remizie OSP od godz. 800 do 1000
  2. Chodlik przy Remizie OSP od godz. 800 do 1000
  3. Kazimierzów przy świetlicy wiejskiej od godz. 1000 do godz. 1200
  4. Bielsko przy domu Sołtysa od godz. 1200 do godz. 1300
  5. Pomorze obok Młyna godz. 1100
  6. Wola Rudzka od godz. 1300
  7. Wolica i Wolica Kolonia przy Remizie w Wolicy od godz. 1500 do 2100
  8. Głusko Małe, Głusko Duże i Głusko Duże Kolonia przy Remizie w Głusku od godz. 1500 do 2100

Prosimy ze sobą zabrać naczynia i pojemniki na wodę.

Powyższy harmonogram obowiązuje do odwołania.