Komunikat o jakości wody z wodociągu w Wolicy

Komunikat Nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wolica gmina Karczmiska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że na podstawie badań jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wolica gmina Karczmiska, zaopatrującego miejscowości Wolica, Wolica-Kolonia, Głusko Duże, Głusko Duże-Kolonia, Głusko Małe, Chodlik, Bielsko, Kazimierzów, Pomorze, Wola Rudzka, Rozalin, w dniu 14 lipca 2022 r., stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym w dniu 14.07.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim wydał decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi na przedmiotowym wodociągu i nakazał zarządcy prowadzenie działań naprawczych do uzyskania prawidłowych wyników.

Woda nie nadaje się do spożycia,

wodę z kranu można używać wyłącznie do spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.