Europejskie Dni Archeologii (EDA) w Chodliku 2022

W dniach 18 i 19 czerwca 2022 r. odbyły się Europejskie Dni Archeologii w Chodliku. Patronat Honorowy nad imprezą objął Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Wydarzenie o charakterze archeologiczno-etnograficznym ściągnęło do Chodlika turystów i osoby zainteresowane archeologią z regionu i kraju.

Organizatorami EDA w Chodliku byli: Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku, Gmina Karczmiska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie (Misja Archeologiczna w Chodliku), Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, Stowarzyszenie Historyczne „Pasja” spod Wyszkowa, Koła Bioarcheologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – Oddział Żmijowiska, Koło Naukowe Geodetów SCITUS z Olsztyna.

W czasie dwudniowego programu zaprezentowano: wystawę zabytków z prowadzonych badań w Chodliku i Żmijowiskach i innych grodziskach Kotliny Chodelskiej przez Misję Archeologiczną w Chodliku i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym (oryginalne zabytki i tablice edukacyjne). Odbył się piknik archeologiczny oraz warsztaty bioarcheologiczne organizowane przez Koło Bioarcheologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk – Muzeum Ziemi (pokaz flotacji szczątków archeobotanicznych). Stowarzyszenie Historyczne Pasja przygotowało dla chętnych własnoręczne odkrywanie „zabytków” w specjalnie przygotowanej kwaterze za pomocą wykrywaczy metali i narzędzi archeologicznych. Odwiedzający Chodlik mogli zapoznać się też pokazem wytopu żelaza i produkcją materiałów do pieców z lokalnych zasobów do pokazów archeologicznych, archeologią doświadczalną czy eksperymentalną przedstawioną przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN i Koło Naukowe Geodetów SCITUS.

Impreza była prowadzona w bazie archeologicznej (budynku dawnej Szkoły w Chodliku), a następnie przeniosła się nad Chodelkę, gdzie istniała możliwość wicia i puszczania wianków nad rzeką i uczestniczenia w nocy świętojańskiej z ogniskami.

Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z Panem od Historii i animacjach prowadzonych przez animatorów z Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach. W niedzielę wszyscy chętni mogli zapoznać się historią grodziska w Chodliku. Archeolodzy oprowadzali zainteresowanych po historycznym miejscu i opowiadali o życiu dawnych przodków „chodliczan” oraz o prowadzonych badaniach i odkryciach archeologicznych na przestrzeni ponad 100 lat.

W tym roku organizatorzy EDA w Chodliku przygotowali dla odwiedzających plenerowy „I Przegląd Filmów Archeologicznych”. W scenerii nocy i gwiazd na Chodelką zostały zaprezentowane wybrane pozycje filmów archeologicznych z ostatnich lat, z Polski i zagranicy.

Podczas imprezy istniała możliwość zjedzenia potraw regionalnych czy zorganizowania noclegu w Chodliku. Oferta przegotowana podczas Dni Archeologii w Chodliku dobrze eksponuje naszą historię i dziedzictwo kulturowe oraz buduje poczucie dumy z własnych korzeni.

Uzupełnieniem działania rozpoczętego podczas EDA przez Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku będzie wykonie ścieżki dydaktycznej z tablicami na grodzisku w Chodliku. Ścieżka zostanie otwarta w wakacje b.r. i będzie służyła do właściwego oznakowania grodziska pod kątem turystycznym oraz konserwatorskim.