XIII gminne święto strażackie Florian 2022

W dniu 28 maja 2022 r. w Słotwinach odbyło się XIII Gminne Święto Strażackie „Florian 2022”. Na coroczne obchody zjechały się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Karczmiska.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miejscowości Słotwiny oraz zaproszeni goście a w szczególności: Janusz GOLISZEK – Wójt Gminy Karczmiska, Zenon RODZIK – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, bryg. Paweł DZIKOWSKI – dowódca JRG Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, Jacek NOWACZEK – Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków koncelebrowana przez księdza Adama Gila – proboszcza parafii Grabówki.

Meldunek o rozpoczęciu obchodów Gminnego Dnia Strażaka złożył dowódca uroczystości st. kpt. mgr inż. Kamil Młyniec – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Karczmiskach a meldunek przyjął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Karczmiskach dh Janusz Goliszek.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, przedstawiciel gospodarzy dh Zbigniew Bukała – Prezes OSP Słotwiny powitał zaproszonych gości i przypomniał historię jednostki OSP Słotwiny.

Obchody Dnia Strażaka były okazją do wyróżnień i odznaczeń zasłużonych strażaków ochotników za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczeństwa. Odznaczenia otrzymali:

Odznakę za wysługę lat:

60 lecie – Słotwiński Karol
50 lecie – Harlej Zygmunt
40 lecie – Głos Zenon
30 lecie – Romsicki Jerzy, Caboń Emil, Siedliski Stanisław, Baranowski Piotr
25 lecie –  Kalinowski Jan, Bukała Zbigniew
20 lecie – Siedliski Michał, Dziewicki Łukasz
15 lecie – Peterwas Robert, Woźniak Konrad, Aleksandrowicz Piotr, Rodzik Paweł, Kalinowski Piotr
10 lecie  – Bukała Marcin, Kobiałka Lucyna, Caboń Beata
5 lecie  – Kobiałka Patryk, Dudek Mateusz, Rodzik Marcin, Grabowski Kacper, Romsicki Adam

W trakcie uroczystości wręczono również zasłużonym strażakom Harlejowi Zygmuntowi oraz Słotwińskiemu Karolowi podziękowania za wkład w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinach.

Po ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, którzy życzyli strażakom, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem satysfakcji, powodem do dumy i społecznego uznania. Pan Janusz Goliszk Wójt Gminy Karczmiska przekazał strażakom i ich rodzinom wiele ciepłych słów, wyrazów uznania i podziękowania za społeczną i humanitarną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczeństwa. Dziękował również bardzo gorąco druhom z OSP za wkład jaki włożyli w przygotowanie obchodów Gminnego Święta Strażackiego.