Wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 W dniu 30 maja 2022 roku Premier ogłosił wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wszystkie te samorządy, które złożyły poprawnie wnioski otrzymały dofinansowanie.

Gmina Karczmiska złożyła dwa wnioski i na oba otrzymała dofinansowanie:

Wniosek nr 1: Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczmiska.
Przewidywana wartość inwestycji: 5 250 000,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 987 500,00 zł.

Wniosek nr 2: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska wraz z przebudową kolektora kanalizacji ścieków.
Przewidywana wartość inwestycji: 5 300 000,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 035 000,00 zł.