XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek