„W głąb niezwykłych umysłów”- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Karczmiskach

„Ale jeżeli czyjeś zmysły nie funkcjonują normalnie? (…) Mam na myśli mózg. Co by było, gdybyś Czytelniku, otrzymywał tę samą informację zmysłową, co wszyscy inni, ale gdyby twój mózg interpretował ją inaczej? Wtedy twoje doświadczenie świata byłoby zupełnie odmienne od doświadczeń wszystkich innych ludzi, może nawet boleśnie odmienne.” To słowa Temple Grandin – profesor na Colorado State University, autorki bestsellerów i osoby z autyzmem, zaangażowanej w popularyzację wiedzy o tym zaburzeniu.

A co ja wiem o autyzmie?!…

Bycie osobą w spektrum autyzmu już samo w sobie stanowi ogromne wyzwanie, ponieważ słowo „autyzm” przykleja często etykietkę: „uważaj, będzie trudno”, „to dziecko jest źle wychowane”. Autyzm niesie ze sobą szereg specyficznych trudności, które sprawiają, że każdy dzień jest jak wyprawa na Mont Everest. Młody człowiek, określany mianem „autystyka”, który wkracza na drogę edukacji, obok typowych problemów szkolnych niesie ze sobą bagaż w postaci: zaburzeń w komunikacji i interakcjach społecznych, stereotypowych wzorców zachowań i zainteresowań oraz zaburzeń sensorycznych, które często są postrzegane jako symptomy zaburzeń psychicznych. Wszystko to sprawia, że ów młody człowiek gubi się w świecie „nas”, czyli ludzi określanych mianem neurotypowych. Codzienne czynności, które dla nas nie stanowią najmniejszego problemu, dla dziecka czy nastolatka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są wyzwaniem, które wymaga opracowania strategii działania. Każda sytuacja społeczna, która dla nas jest normalnością, częścią dnia codziennego, dla osoby z autyzmem jest szeregiem obrazów, które często nie stanowią integralnej całości, każdy smak, zapach, dźwięk czy nawet barwa sprawiają, że obrazy te mogą się coraz bardziej rozmywać.

Mając na uwadze wyjątkowość naszych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sposób szczególny obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W zajęciach lekcyjnych i terapeutycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Karczmiskach wzięli udział zaproszeni Goście: Starosta Powiatu Opolskiego pan Dariusz Piotrowski, Naczelnik Wydziału Oświaty pani Agnieszka Dec, Skarbnik Powiatu pani Grażyna Kiełbasa, Dyrektor CUW w Opolu Lubelskim pani Elżbieta Lejwoda, Dyrektor PPP w Opolu Lubelskim pani Elwira Dudek, Dyrektor CUS w Opolu Lubelskim pani Ewelina Szkutnicka, Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach pan Piotr Długosz, Inspektor ds. Oświaty Urzędu Gminy Karczmiska pan Sławomir Goliszek.

Wiemy, że tylko w minimalnym stopniu przybliżyliśmy naszym Gościom świat osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i mamy nadzieję, że niebieskie światło na stałe zaświeci w ich sercach i będą w naszym Powiecie ambasadorami budowania zaufania i szacunku dla osób z autyzmem.

„Stwierdziłam, że współżycie z ludźmi jest podobne do tych szklanych drzwi. Do drzwi należy się zbliżać powoli i nie robić nic na siłę; w przeciwnym razie możemy je rozbić. Związki z ludźmi są podobnej natury. Jeśli robi się coś na siłę, wzajemny kontakt jest niemożliwy. Jeden gwałtowny ruch może wszystko zepsuć. Jedno złe słowo może zniszczyć miesiącami budowane zaufanie i szacunek.” – Temple Grandin

Katarzyna Duda

Oligofrenopedagog,
Nauczyciel, terapeuta w SOSW w Karczmiskach