Instalacje solarne – komunikat

KOMUNIKAT
DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

Szanowni Państwo przypominamy o konieczności użytkowania instalacji solarnych w sposób określony w instrukcji obsługi oraz zgodnie z zaleceniami producenta.* Jeśli jednak ktoś z Państwa do tej pory nie zapoznał się z wymienionymi dokumentami zamieszczamy poniżej link do ich pobrania i jednocześnie prosimy o stosowanie się do zawartych w przedmiotowych dokumentach zaleceń. Znajomość tych zapisów pozwoli Państwu uniknąć niepotrzebnego wzywania serwisu.

W przypadku konieczności wezwania serwisu prosimy, aby w czasie wizyty serwisanta uzyskali Państwo informacje na temat rodzaju awarii, sposobu naprawy a przede wszystkim potwierdzenia czy naprawa jest objęta gwarancją. Jest to istotne, gdyż niektóre naprawy można wykonać we własnym zakresie bez konieczności wzywania serwisu i w konsekwencji bez ponoszenia kosztów napraw pozagwarancyjnych. Opisuje to tabela w punkcie 7.3 instrukcji w kolumnie sugerowane rozwiązanie. Brak zwrotu „wezwać serwis” oznacza, iż czynność naprawy można wykonać samodzielnie.

*Każdy z użytkowników otrzymał te dokumenty w momencie zakończenia montażu instalacji solarnej.

Instrukcja obsługi instalacji solarnych
Zalecenia eksploatacyjne instalacji solarnej