XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 2 marca 2022 r. (środa) o godzinie 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek