„Ferie z ekonomią” w Szkole Podstawowej w Karczmiskach

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią”, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.

Realizacja projektu rozpoczęła się w pierwszym tygodniu ferii zimowych 2022 r. Zajęcia prowadził pan Patryk Jurijków, student ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz pani Ewa Resztak – nauczyciel Szkoły Podstawowej, doradca zawodowy.
Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach, grach i zabawie edukacyjnej, poszerzali swoją wiedzę z przedsiębiorczości i umiejętności z zakresu bankowości (w tym produktów bankowych). Poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne, zadania Narodowego Banku Polskiego i rolę pieniądza. Uczyli się m.in. gospodarowania budżetem rodzinnym, optymalizacji wydat-ków – racjonalnego oszczędzania i inwestowania.
W trakcie zajęć zorganizowano warsztaty on-line przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie na temat „Poznaj tajemnice polskich banknotów” (badanie autentyczności).
Praktyczną lekcją przedsiębiorczości okazała się wizyta w miejscowym oddziale Powiato-wego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim, a także wycieczka do nowo otwartej „Stacji kultura” w Poniatowej. Właściciel stacji pan Krzysztof Wyroślak opowiedział uczniom o powstawaniu biznesu „od podszewki”, o jego plusach i minusach oraz udzielił cennych rad i wskazówek.
Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty, a najbardziej aktywni nagrody rzeczowe.
„Ferie z ekonomią” okazały się wspaniałym pomysłem na spędzenie ferii zimowych. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają w praktyce, przygotowując w drugim okresie roku szkolnego, projekt modelu biznesowego firmy.

Ferie z ekonomią
Ferie z ekonomią
Ferie z ekonomią
Ferie z ekonomią
Ferie z ekonomią
Ferie z ekonomią
Ferie z ekonomią