Doręczanie decyzji podatkowych

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych
na rok 2022 w Gminie Karczmiska

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że rozpoczęła się akcja dostarczania decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2022.

Ze względu na pandemię decyzje będą wydawać pracownicy urzędu w dniach od 31 stycznia do 4 lutego br. (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu, oraz dnia 30 stycznia (w niedzielę) w godzinach 900 – 1400, również w budynku Urzędu Gminy Karczmiska.

Od dnia 7 do 20 lutego decyzje wymiarowe będą doręczać sołtysi w sposób zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie, przy czym decyzje z sołectwa:

  • Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Kolonia Karczmiska Pierwsze, Jaworce – Mieczysławka oraz Zagajdzie będą wydawane tylko w Urzędzie Gminy.
  • Wolica i Kolonia Wolica będą wydawane dodatkowo przez pracowników Urzędu oraz Sołtysa Pana Grzegorza Bartosia 8 lutego (wtorek), w godzinach 1500 – 1700 w remizie OSP Wolica.
  • Kolonia Zaborze i Zaborze będą wydawane dodatkowo przez Sołtysa Panią Kamilę Ozierską 6 lutego (niedziela), w godzinach 1200 – 1600 w remizie OSP Zaborze.

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Ponadto informuję, iż w niedzielę 30 stycznia w Urzędzie Gminy oprócz odebrania decyzji podatkowych mieszkańcy Gminy Karczmiska będą mogli uzyskać wszelkiego rodzaju informacje dotyczące dodatku osłonowego oraz złożyć wniosek na to świadczenie. Również w tym dniu będzie można złożyć deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw jak również złożyć oświadczenie o zbiornikach bezodpływowych.

Zachęcam do skorzystania z tego dodatkowego terminu w niedzielę na załatwienie tych kilku ważnych spraw w urzędzie.
Proszę również o zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego oraz o podpisywanie potwierdzeń – w ramach możliwości – własnymi środkami piśmienniczymi.

Wójt Gminy Janusz Goliszek