Przedszkolne Szczodroki z wizytą w Urzędzie Gminy

Przedszkolaki z wizyta w urzedzie gminy - Szczodroki

Przedszkolacy z Karczmisk podtrzymują tradycje kulturalne naszych przodków

Wieloletnią tradycją w Karczmiskach i okolicznych miejscowościach było, że od Świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli po mieszkaniach chodzili kolędnicy. Często poprzebierani, kolędowali z maszkarami zwierzęcymi. W Karczmiskach był zwyczaj chodzenia po „Szczodrokach (scodrokach)” w Wigilię Objawienia Pańskiego, czyli z 5/6 stycznia, w przeddzień uroczystości Trzech Króli.

Po zmierzchu dzieci, młodzież i starsi chodzili od domu do domu i śpiewali specjalnie przygotowaną w tym celu kolędę. Za śpiewanie młodsi otrzymywali pieczone rogaliki – „scodroki”, cukierki, jabłka, natomiast dorosłych częstowano czymś „mocniejszym”.
Zwyczaj ten niestety od kilkunastu lat zaczął zanikać, a duży wpływ na to w ostatnim okresie miała pandemia. W ramach realizowanej w Przedszkolu w Karczmiskach edukacji regionalnej w roku szkolnym 2021/2022 Pani Agnieszka Olszowa postanowiła nauczyć wychowanków tej pięknej tradycji. Jest to tym cenniejsze, że wiąże się to ze zrozumieniem naszej bogatej przeszłości i łączeniem jej z teraźniejszością przez najmłodszych oraz szacunku do rodzimej kultury i tego, co nam szczególnie bliskie w „Małej Ojczyźnie”.
W dniu 05 stycznia 2022 r. przedszkolaki otrzymały możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności śpiewania „Szczodroków” pod kierunkiem pani Agnieszki Olszowej. Maluchy z przyśpiewką odwiedziły Urząd Gminy, Gminną Bibliotekę i Dom Kultury i Zespół Szkół w Karczmiskach. Dzieci spotkały się z wielką przychylnością i wzruszeniem ze strony słuchających. Otrzymały nagrody w postaci gromkich braw oraz „scodroków” i z radością powróciły do Przedszkola.
Dziękujemy pani Agnieszce za przekazywanie tradycji i kultury naszych przodków z Karczmisk swoim wychowankom i wprowadzanie tej tematyki do zajęć naszego Przedszkola.

Przedszkolaki z wizyta w urzedzie gminy - Szczodroki