Dodatek osłonowy

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Gminy Karczmiska, że realizując zapisy ustawy o dodatku osłonowym zadanie to powierzono
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze, ul. Opolska 33.

Telefon: 81 828 70 76

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmowane będą od 07 stycznia 2022 roku.

                                                                           Wójt Gminy

                                                                                              (-) Janusz Goliszek

Załącznik: Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego