XXXVI Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Karczmiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2022 r. w kwocie 1 350 695,20 zł,
  3. przedstawienie wniosków i opinii,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i komunikaty.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jacek Nowaczek