Gminne Obchody Dnia Niepodległości w Karczmiskach

„Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość”
                                                    (gen. Władysław Anders)

11 listopada 2021r. odbyły się w Karczmiskach Gminne Obchody Dnia Niepodległości.
O godz. 8.30 na Placu Niepodległości pod pomnikiem „Pamięci poległych bohaterów z Karczmisk za niepodległość Ojczyzny” zebrali się przedstawiciele Gminy Karczmiska, by uczcić 103 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wieńce i znicze pod pomnikiem złożyli: Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska i Marcin Jarosz W-ce Przewodniczący Rady Gminy, radni gminni, radni powiatowi, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie, dzieci i młodzież, członkowie OSP. Z okazji obchodów Święta Niepodległości Wójt Gminy podziękował zebranym za obecność przed pomnikiem. Życzył zgromadzonym oraz mieszkańcom Gminy zdrowia, siły i nadziei, na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości Polski i naszej Małej Ojczyzny. Podkreślał trudny okres obchodzonego Święta Niepodległości, tj. czas pandemii i napiętą sytuację na wschodniej granicy.

Następnie o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Karczmiskach rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Na początku wybrzmiała pieśń „Gaude Mater Polonia” (Raduj się, Matko Polsko), a Mszy przewodniczył ks. proboszcz Jarosław Waś. W czasie okolicznościowej homilii ks. proboszcz cytował słowa wielu znanych Polaków o patriotyzmie oraz wyliczał wartości, na których powinniśmy opierać miłość do Ojczyzny, takich jak: dobro, odpowiedzialność, solidarność, wiara i tradycja. Prowadzący dziękował Wójtowi Gminy, radnym, strażakom, przedstawicielom Wojska Polskiego, pocztom sztandarowym i wszystkim obecnym w kościele, którzy włączyli się w obchody Dnia Niepodległości. Akcentował, że współczesny patriotyzm to też walka z koronawirusem, czy obrona polskiej granicy przez wszystkie służby mundurowe. Mszę za Ojczyznę zakończyła pieśń „Rota katolików polskich”, wzorowana na „Rocie” Marii Konopnickiej.
W związku z panującą epidemią koronawirusa w b.r. gminne obchody dnia niepodległości odbyły się w ograniczonej formule. Wieńce i znicze zostały złożone nie tylko przed pomnikiem, ale i przed tablicą upamiętniającą poległych w II wojnie św. przed kościołem, pomnikiem Chrystusa Króla oraz na grobach nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym. O godz. 16.30 odbył się turniej szachowy (online) pn. „Arena Niepodległości”, a w przededniu Święta Niepodległości uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Karczmiskach (10 listopada), już po raz czwarty, o symbolicznej godzinie 11:11 – zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.