190. rocznica Bitwy Pod Kazimierzem Dolnym

Zdjęcie plakat wystawa MKDN

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym (mapka poniżej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_ Kazimierzem_Dolnym) była jednym z końcowych akcentów upadającego powstania listopadowego. Wycofujący się Lubelszczyzny polski korpus dowodzony przez gen. Jana Kantego Sierawskiego (zdjęcie Nr 1: https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/bitwa-pod-kazimierzem-dolnym-18-kwietnia-1831/) po przegranej bitwie pod Wrono-wem (niedaleko Bełżyc) przedostał się do Kazimierza Dolnego.18 kwietnia 1831 r. podczas przeprawy przez Wisłę zaskoczone wojska polskie zostały rozbite przez główne rosyjskie siły gen. Cypriana Kreutza.

Pomimo bohaterskiej walki straty polskie były wysokie i wyniosły ok 3 tys. osób (straty rosyjskie ok. 600). Dzielnie dowodzący oddziałem batalionu wolnych strzelców sandomierskich 30 letni ppłk hr Juliusz Małachowski (zdjęcie Nr 2: https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Małachowski) zginął pod ogniem karabinów rosyjskich (jeden z wąwóz w okolicach Kazimierza nosi jego imię). Do niewoli rosyjskiej trafił też płk Stanisław Krzesimowski walczący ze swoim batalionem w ruinach zamku kazimierskiego. Bitwa zakończyła się klęską polskich oddziałów powstańczych, a część mocno osłabionego wojska z generałem Sierawskim na czele wycofała się do Puław. Klęska pod Kazimierzem Dolnym bardzo dotkliwie osłabiła powstanie listopadowe i była bolesną utratą bohaterskich żołnierzy i dowódców.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Upamiętnienie 190. Rocznicy bitwy pod Kazimierzem Dolnym”. Projekt zakłada wytyczenie historycznego szlaku pieszo-rowerowego powstańców listopadowych gen. Sierawskiego ze ścieżką dydaktyczną i 21 planszami informacyjnymi. Na planszach będą informacje o projekcie oraz herby tych gmin przez, które przebiega szlak. Szlak rozpoczyna się w Gminie Bełżyce (Babin, Bełżyce
i Wronów) i dalej biegnie przez Gminy Powiatu Opolskiego (Poniatową, Opole Lubelskie, Karczmiska) do Kazimierza Dolnego. Przez Gminę Karczmiska szlak będzie biegł m.in. przez Głusko Duże, Karczmiska i Zagajdzie.

Warto będzie przejść lub przejechać szlak, by nie tylko poznać walory krajobrazowe pięknych terenów Lubelszczyzny ale, by uczcić pamięć bohaterskich żołnierzy, dla których bitwa pod Kazimierzem Dolnym stała się często końcem wolności lub kresem ich młodego życia. Zapraszamy od 06 listopada 2021 r. na wernisaż wystawy upamiętniającej 190. rocznicę bitwy do Kazimierza Dolnego, ul. Podzamcze 20 (Dwór z Gościeradowa).

gen. J.K. SierawskiZdjęcie nr 1 – Generał J. K. Sierawski

 

płk hr J. MałachowskiZdjęcie nr 2 – Pułkownik hr J. Małachowski

mapka bitwa pod kazimierzem Dolnym

Mapka bitwy pod Kazimierzem Dolnym z 1831 r.