Sukcesy organizacji i podmiotów z terenu gminy Karczmiska

Wrzesień i październik 2021 r. to liczne sukcesy organizacji społecznych i podmiotów z terenu Gminy Karczmiska i okres dobrej współpracy z Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” (LGD) w Opolu Lubelskim.

19 września 2021 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, w tym m.in. Ireneusz Kwaśniak (Pasieka Malinowa Kraina w Karczmiskach) oraz Jolanta Śliwa (Kozi Gród w Słotwinach). Co ciekawe w Dożynkach Prezydenckich, których tradycja sięga roku 1927, brali udział przedstawiciele z Karczmisk: Szymon Mokijewski z żoną w sierpniu 1928 r. w Spale.

W niedzielę 26 września 2021 r. w Opolu Lubelskim odbyło się Święto Produktu Lokalnego organizowane przez LGD. Przedstawiciele z Powiatu Opolskiego (Gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) licznie zgromadzili się w parku miejskim. Podczas święta Gminę Karczmiska reprezentowały stoiska: Gminy (wystawiane przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury), Zespołu Szkół, KGW Karczmiska, KGW Wolica i stoisko Jolanty Śliwy – Kozi Gród Słotwiny. Na scenie 3 pieśni o Karczmiskach wykonał Chór Gminy „Corda Cantando” pod kierownictwem Pani Ewy Resztak.


W organizowanych konkursach nasi przedstawiciele zajęli następujące miejsca:
– konkurs na najlepszy produkt pochodzenia roślinnego – II miejsce zajęła KGW w Wolicy za pierożki samoski,
– konkurs na najlepszy produkt pochodzenia zwierzęcego – III miejsce Jolanta Śliwa Kozi Gród w Słotwinach za kozi ser w ziołach,
konkurs na najlepszą nalewkę w kategorii słodka – II miejsce KGW w Karczmiskach za nalewkę z tarniny.

Z kolei 3 października 2021 r. w Poniatowej podczas III Konferencji KGW z województwa lubelskiego organizowanej przez LGD w Opolu Lubelskim odbył się konkurs „Sposób na babkę ziemniaczaną”. Spośród 29 uczestniczących KGW – Panie z Karczmisk zajęły II miejsce za „Babkę ziemniaczaną w sosie kurkowym”.
Tego samego dnia w Poznaniu odbyła się XX, jubileuszowa edycja ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną. Konkurs odbywa się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego. Ireneusz Kwaśniak z Pasieki Malinowa Kraina z Karczmisk reprezentował województwo lubelskie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów na najlepszy produkt regionalny (produkt żywnościowy) i otrzymał prestiżową nagrodę Perłę 2021 – za miód akacjowo-malinowy.

Na koniec warto dodać, że Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z terenu Gminy Karczmiska również aktywnie współpracują z LGD w Opolu Lubelskim i pozyskują środki dla swoich społeczności. OSP w Wymysłowie i OSP w Uściążu po złożeniu wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” otrzymały granty: OSP Wymysłów w wysokości 33 063,00 zł na zadanie pn.: „Wyposażenie kuchni i świetlicy OSP w Wymysłowie”, OSP Uściąż w wysokości 37 499,99 zł na zadanie pn.: Budowa altany oraz utworzenie placu do street workoutu w celu przystosowania miejsca spotkań dla lokalnej społeczności”.

Gratulujemy wszystkim, organizacjom i podmiotom z terenu Gminy aktywności, sukcesów w różnorodnych konkursach. Dziękujemy za reprezentowanie Gminy Karczmiska oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych dla społeczności.