Ogłoszenie o przetargu


Wójt Gminy Karczmiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Karczmiska położonej w miejscowości Słotwiny

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej 061203_2 Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0010 Słotwiny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539 o pow. 0,9862 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Karczmiska i opisana jest w księdze wieczystej nr LU1O/00032100/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest zabudowana budynkami oraz infrastrukturą po wygaszonej szkole podstawowej. Położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. W ewidencji gruntów działka posiada wpisany użytek: Bi – inne tereny zabudowane.

Zarządzenie o przetargu wraz z pełną treścią ogłoszenia dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej