Informacja Wójta Gminy w sprawie nawałnicy z 24 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 roku nad Gminą Karczmiska przeszła nawałnica, która spowodowała bardzo duże zniszczenie w uprawach rolnych.
Zostały zniszczone drogi, budynki mieszkalne i budynki gospodarcze.
Od tamtego dnia wpłynęło 498 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych  w gospodarstwach rolnych.
Od dnia 06 lipca 2021 r.  Komisja dokonuje szacowania szkód w terenie oraz weryfikuje poprawność złożonych wniosków oraz ich zgodność z wnioskami o przyznanie płatności.
Obecnie rolnikom, którzy posiadają gospodarstwo w sąsiednich gminach, wydawane są protokoły częściowe.
Prace nad wnioskami trwają i po pełnej weryfikacji są odsyłane do Urzędu Wojewódzkiego. Równolegle do tych bezpośrednich działań podjęliśmy wiele inicjatyw, które mają spowodować większe zainteresowanie władz centralnych tym problemem.
W zakładce NAWAŁNICA prezentujemy korespondencję, wystąpienia i odpowiedzi.