„Pamięć o tych których nie ma” – czyli patriotyczna Msza Św. w Karczmiskach

04 lipca 2021 r. w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. proboszcza Jarosława Wasia została odprawiona patriotyczna Msza Św. w intencji Ojczyzny i kombatantów. Proboszcz powitał wiernych, poczty sztandarowe OSP Karczmiska i Związku Kombatantów, władze samorządowe i chór, który stanowił oprawę Mszy. W wykonaniu chóru „Corda Cantando”, którego dyrygentem jest Pani Ewa Resztak usłyszeliśmy: hymn państwowy „Mazurek  Dąbrowskiego”, później „Bogurodzico, Polski Królowo”, „Modlitwę obozową, a na zakończenie wybrzmiała „Rota”.

W homilii ks. proboszcz mówił o kombatantach – naszych przodkach, którzy z poświęceniem życia i zdrowia walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz wartościach, które im przyświecały „Bóg, Honor i Ojczyzna” a teraz są wypisane na sztandarach.  Msza Św. została poprzedzona złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem na Placu Niepodległości w Karczmiskach na cmentarzu parafialnym i pod tablicą pamiątkową przed wejściem do kościoła.

Odprawianie Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i kombatantów w pierwszą niedzielę lipca w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Karczmiskach, ma już swoją blisko 30-letnią tradycję. Inicjatorem tego wydarzenia był  Zarząd Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w Karczmiskach. Do kościoła parafialnego przed laty przybywali kombatanci ich rodziny, ale też wielu zaprzyjaźnionych kombatantów spoza gminy, a nawet odległych miejsc Polski. Rozpoczęta na początku lat 90 XX w. w naszej Małej Ojczyźnie tradycja przywracania „pamięci o tych, których nie ma” – trwa do dziś. Choć kombatanci w Gminie Karczmiska to pokolenie odchodzące i których już nie ma (żyje aktualnie kilka wdów po kombatantach), to ważna jest pamięć, którą musimy przekazywać następnym pokoleniom. Od początku w działania i organizację tych uroczystości włączały się: Gmina Karczmiska, Związek Kombatantów RP, instytucje kultury, placówki oświatowe i parafia Karczmiska.

                                                                                                          Sławomir Goliszek

 

Pomnik bohaterów wojennych w Karczmiskach

Pomnik na Placu Niepodległości