Zgłaszanie strat spowodowanych burzami

OGŁOSZENIE

 Rolnicy z terenu Gminy Karczmiska, u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych  i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne: grad oraz deszcz nawalny, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Karczmiska w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat. Wraz z wnioskiem o oszacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.    

Druki wniosków dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy  Karczmiska
w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 10.

Załączniki:
Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie – uprawy
Zał. nr 1. – Oświadczenie – zwierzęta
Zał. nr 2. – Oświadczenie – straty w plantacjach wieloletnich
Zał. nr 3. – Oświadczenie – budynki, maszyny