ZALECENIA WYKONAWCY MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH W ZAKRESIE ICH OBSŁUGI

Obecnie, w sezonie letnim, istotnie jest aby w czasie intensywnego nasłonecznienia, a przy małym odbiorze ciepłej wody użytkowej, w sposób ciągły monitorować temperaturę w kolektorach słonecznych, aby nie doprowadzić do przegrzania instalacji. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności spuszczać gorącą wodę kranem, do momentu, aż na zbiorniku będzie optymalna temperatura. W przypadku przerwy w korzystaniu z zestawu solarnego zaleca się włączenie na ten czas funkcji urlopowej. Spowoduje to wychładzanie wody w podgrzewaczu poprzez oddawanie w okresie nocnym ciepła do kolektorów. Jeżeli Użytkownik planuje bardzo długą przerwę w korzystaniu z zestawu solarnego, można wtedy przykryć kolektory jasnym materiałem czy plandeką.

W razie wątpliwości, co do zakresu usług gwarancyjnych zapraszamy do kontaktu droga mailową na adres: serwis@sanito.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 247 20 37.

Użytkownicy są bezwzględnie zobowiązani do zapoznania się z instrukcją obsługi w pełnym zakresie oraz dokumentami, do których się odwołuje.

Ważne jest, aby osoby korzystające znały podstawowe elementy i obsługę instalacji. Gwarancja z biegiem czasu wygaśnie, a instalacja pozostanie u Użytkowników.