Transmisja obrad XXX Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 czerwca 2021 r.