Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 38/2021 z dnia 25 maja 2021 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2021 r. do konkursu ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2021 r. z zakresu: kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ogłoszonym konkursie na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotacja nie będzie przyznana, gdyż na zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                          Wójt Gminy
(-) Janusz Goliszek

Załącznik: treść Zarządzenia