Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku w Karczmiskach

OGŁOSZENIE

Dyrektor Żłobka w Karczmiskach

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy

 

Numer ewidencyjny naboru: ŻK.1100.2.2021

Data publikacji ogłoszenia: 20 maja 2021 r.

Termin składania ofert: 07 czerwca 2021 r.

 

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka w Karczmiskach