Ogłoszenie o Zebraniu sołeckim

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców wsi Głusko Duże i Kolonia Głusko Duże, że w dniu 19 maja 2021 r. (środa) w Remizie OSP w Głusku Dużym, o godz. 1830 odbędzie się zebranie wiejskie. Przedmiotem zebrania będzie wybór Sołtysa.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin na ten sam dzień w tym samym miejscu o godz. 1930 .

W związku z panującą obecnie sytuacją, prosimy mieszkańców uczestniczących w zebraniu o zastosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia i GIS dotyczących zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu oraz wszelkich innych wytycznych.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy
/-/
Janusz Goliszek