Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Karczmiska

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2021 r. ustalam dzień 04  maja 2021 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Karczmiska w zamian za dzień wolny świąteczny przypadający w  wolną sobotę 01 maja 2021 r.

Z-ca Wójta Gminy
/-/
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk