Ogłoszenie

Wójt Gminy Karczmiska informuje zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu Gminy:

1) uwzględniając przekazaną Uchwałę Nr 147 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzania w czasach epidemii COVID-19 (wpływ do Urzędu Gminy 12 marca 2021r.) – w planowanych do ogłoszenia otwartych konkursach ofert pożytku publicznego na terenie Gminy Karczmiska – formą dofinansowania będzie powierzenie. Oznacza to, brak wymogu wnoszenia przez oferenta zarówno wkładu własnego, w formie finansowej jak i osobowej, co pozwoli organizacjom na lepsze radzenie sobie z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 w realizacji zadań publicznych,

2) o ogłoszeniu przez Ministra Obrony Narodowej konkursu pn. „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinaso-wanie na działanie patriotyczno-edukacyjne połączone z wykonaniem muralu upamiętniającego wydarzenia lub postacie odnoszące się chlubnych tradycji oręża polskiego (od średniowiecza po współczesność), mogą to być też lokalni bohaterowie walk o niepodległość czy współcześni żołnierze Wojska Polskiego.
Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje o konkursie pod linkiem: bit.ly/3tcVgJj

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                              (-) Janusz Goliszek