Porozumienie międzygminne podpisane

25 lutego Rada Gminy Karczmiska uchwaliła uchwałę w sprawie instytucjonalizacji współdziałania gmin wchodzących w skład MOF Opole Lubelskie oraz przystąpienia do prac nad Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Opole Lubelskie na lata 2021 – 2027.

12 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przedstawiciele gmin Opole Lubelskie, Chodel, Karczmiska i Poniatowa podpisali porozumienie o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Opole Lubelskie służące opracowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Planu Działań ZIT.

Formalne zawarcie porozumienia między naszymi gminami pozwoli na wspólne przygotowanie strategicznego dokumentu jakim jest Plan Działań ZIT MOF, dzięki któremu zyskamy możliwość pozyskiwania pieniędzy unijnych ze specjalnie wyodrębnionej w tym celu puli środków. Tym samym, dzięki porozumieniu wszystkie cztery gminy zyskują możliwość dodatkowego aplikowania o fundusze unijne.